Ferenc Ballegeer is als advocaat ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel (België – www.noab.be). Voor meer informatie over de beroepsplichten van een advocaat en uw rechten als cliënt kan u ook terecht op de website van de Orde van Vlaamse Balies: www.advocaat.be.

Cliënten worden vooraf schriftelijk geïnformeerd over de prijsberekeningsmethode (ereloon en kosten). FB-Private Wealth Law controleert vooraf de identiteit van cliënten en uiteindelijke begunstigden.

Particuliere cliënten hebben ingeval van een geschil met een advocaat toegang tot een ombudsdienst: de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (Staatsbladstraat 8, B-1000 Brussel of via oca@ligeca.be).