PARTNERS, ECHTGENOTEN EN OUDERS

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

  • erfenisplanning
  • samenwonen en huwelijksvermogen
  • vereffening en verdeling na overlijden of echtscheiding
  • ouderschap: ouderlijk gezag en adoptie
  • erfrecht van kinderen ten opzichte van partners, ook in LGBT-families
  • belastingregime van partners, echtgenoten en ouders
  • geschillen met de belastingdienst of voor de rechtbanken

WAAROM MET ONS?

FB-Private Wealth Law biedt u een advocaat die zowel in het vermogensrecht als in het fiscaal recht expert is. Wat u wil en wat het aan belastingen kost wordt aldus geïntegreerd behandeld zonder dat hiervoor al meteen meerdere adviseurs nodig zijn.

Het kantoor kan u adviseren bij conflicten tussen het recht van verschillende landen.

Voor het buitenlands recht biedt het kantoor u toegang tot een uiterst reactief netwerk van advocaten waar ook ter wereld en dit voor alle rechtstakken.

Het kantoor heeft affiniteit met LGBT’s en hun familie.