ONDERNEMERS

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

 • erfenisplanning
 • onroerend goed in vennootschappen
 • oprichting van een vennootschap
 • rechten van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
 • immigratie en emigratie
 • activiteiten in het buitenland
 • vermijden van dubbele belasting
 • advies over een schenking van een familiale onderneming of aandelen van een familiale vennootschap (Brussel, Vlaanderen, Wallonië)
 • ontbinding van een schenking van een familiale onderneming of aandelen van een familiale vennootschap
 • fiscale regularisatie
 • geschillen met de belastingdienst of voor de rechtbanken

WAAROM MET ONS?

FB-Private Wealth Law bekijkt de onderneming door de bril van de ondernemer en zijn familie. Wij zijn beslagen zowel in het vermogensrecht als in het fiscaal recht. Wat u wil en wat het aan belastingen kost wordt aldus geïntegreerd behandeld zonder dat hiervoor al meteen meerdere adviseurs nodig zijn.

Wij adviseren ook over de kleine problemen van soms grote ondernemers.

Inzake fiscaliteit adviseert het kantoor over het Belgisch fiscaal recht en de Belgische dubbelbelastingverdragen.

Het kantoor kan u adviseren bij conflicten tussen het recht van verschillende landen.

Voor het buitenlands recht biedt het kantoor u toegang tot een uiterst reactief netwerk van advocaten waar ook ter wereld en dit voor alle rechtstakken.