EXPATS

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

 • migratie naar of vanuit België
 • internationale erfenisplanning
 • samenwonen en huwelijksvermogen
 • de gevolgen van een scheiding voor uw vermogen
 • werken in België via een buitenlandse vennootschap (vaste inrichting)
 • vermijden van dubbele belasting
 • fiscaal expatstatuut
 • mobiliteit werknemers (183 dagen regel)
 • zelfstandigen met vaste basis in België of in het buitenland
 • fiscale verplichtingen in het buitenland: o.a. op grond van citizenship (USA)
 • belastingregime van trusts en buitenlandse stichtingen in België
 • gevolgen in het buitenland van Belgische schenkingen
 • geschillen met de belastingdienst of voor de rechtbanken
 • fiscale regularisatie

WAAROM MET ONS?

Het kantoor kan u adviseren bij conflicten tussen het recht van verschillende landen.

Wat belastingen aangaat adviseert het kantoor over het Belgisch fiscaal recht en de Belgische dubbelbelastingverdragen.

Voor buitenlands recht biedt het kantoor u toegang tot een uiterst reactief netwerk van advocaten waar ook ter wereld en dit voor alle rechtstakken.

FB-Private Wealth Law biedt u een advocaat die zowel in het vermogensrecht als in het fiscaal recht expert is. Wat u wil en wat het aan belastingen kost wordt aldus geïntegreerd behandeld zonder dat hiervoor al meteen meerdere adviseurs nodig zijn.