ERFGENAMEN

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

 • successieplanning
 • geschillen tussen erfgenamen
 • internationale nalatenschappen
 • een testament: o.a. advies over een duo-legaat, onterving, …
 • een aangifte van nalatenschap in België (Brussel, Vlaanderen, Wallonië)
 • erfbelasting, successierecht of het recht van overgang bij overlijden
 • aanvaarding van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving (inventaris)
 • verwerping van een nalatenschap
 • fiscaal bezwaar inzake erfbelasting
 • fiscale regularisatie
 • geschillen met de belastingdienst of voor de rechtbanken

WAAROM MET ONS?

FB-Private Wealth Law biedt u een advocaat die zowel in het vermogensrecht als in het fiscaal recht expert is. Wat u wil en wat het aan belastingen kost wordt aldus geïntegreerd behandeld zonder dat hiervoor al meteen meerdere adviseurs nodig zijn.

Het kantoor adviseert bij conflicten tussen het recht van verschillende landen.