EIGENAARS EN BELEGGERS

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

 

Vastgoed

 • onroerend goed in vennootschappen
 • aankoop nieuwbouw (Wet Breyne – Woningbouwwet)
 • de schenking of vererving van onroerend goed
 • rechten van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
 • de basisakte en het reglement van mede-eigendom
 • geschillen met de belastingdienst of voor de rechtbanken

Andere beleggingen

 • bankgiften: o.a. opstellen documenten
 • burgerlijke maatschap (oprichting en belastingregime)
 • aandeelhoudersovereenkomsten voor patrimonium- of beleggingsvennootschappen
 • rechten van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
 • private stichting: advies over de oprichting en belastingregime
 • het belastingregime in België van trusts
 • overbrengen of repatriëren van vermogen naar of vanuit het buitenland
 • geschillen met de belastingdienst of voor de rechtbanken

Fiscale regularisatie

 

WAAROM MET ONS?

FB-Private Wealth Law biedt u een advocaat die zowel in het vermogensrecht als in het fiscaal recht expert is. Wat u wil en wat het aan belastingen kost wordt aldus geïntegreerd behandeld zonder dat hiervoor al meteen meerdere adviseurs nodig zijn.