In principe moeten de goederen die deel uitmaken van de nalatenschap door de aangevers in…

I De Vlaamse Belastingdienst voert een tolerantieperiode in voor de indiening van de aangiften van…

Wegens de corona crisis trad op 21 april 2020 een Vlaams Decreet in werking waarin…

In deze coronatijden heeft elke onderneming behoefte aan cash. De verschillende Belgische overheden voorzien in…

In het geval van buitenlandse beleggingen kan het gebeuren dat de erfgenamen geen weet hebben…

Belgian residents working abroad, e.g. in Luxembourg, may have a company car registered in their…

Het UBO-register is het door de FOD Financiën bijgehouden elektronisch register van de uiteindelijke begunstigden…

People are increasingly gaining foreign work experience, which is certainly enriching in many ways, but…

Industriële en commerciële ondernemingen beschikken vaak over machines en installaties waarover ze onroerende voorheffing moeten…